โคมดาวน์ไลท์แบบ LED ของโรงแรมพร้อมระบบป้องกันแสงสะท้อนต่ำ ugr16

โคมไฟ LED เชิงพาณิชย์

ปิดภาคเรียน | รอบ | สี่เหลี่ยม | Trimless | การรวมกัน

ไฟ LED ติดตามแบบซูมได้ 0-10V ลดแสงสำหรับพิพิธภัณฑ์

ไฟ LED ติดตามแบบซูมได้

Triac DIM | 0-10V | 1-10V | ดาลี

นำแสงเชิงเส้นซัพพลายเออร์จีนสามารถทำแสงเชิงเส้นที่ไร้รอยต่อด้วยไฟ led osram

ไฟ LED เชิงเส้นของ Office (LED OSRAM)

ปิดภาคเรียน | พื้นผิว ถูกระงับ Seamless | การรวมกัน

ระบบไฟแม่เหล็กจีนผู้จัดจำหน่าย 48v 24v DALI

ระบบแสงสว่างแม่เหล็กแบบแยกส่วน

แสงสถาปัตยกรรม 14 มม 22 มม 34 มม 48V

× WhatsApp